Banery reklamowe

Powłoka LINE-x odnowienie powierzchni
Donadon
Line-X zastosowania
poprzedni
123
następny
Logo Donadon

Świadczymy usługę zabezpieczania samochodów oraz wszelkich innych powierzchni powłoką Line-X.

Powłoka poliuretanowa Line-X to rewolucyjne rozwiązanie w dziedzinie zabezpieczania powierzchni. Dzięki niemu jesteśmy w stanie wytworzyć ochronną warstwę, która łączy w sobie parę bardzo pożądanych cech:

 • elastyczność, 
 • trwałość, 
 • jednolitość oraz estetyczność. 


Dzięki zastosowaniu powłoki Line-X świetnie ochronimy powierzchnię przed korozją, wilgocią, przed uderzeniami, przed substancjami chemicznymi. Co więcej warstwa bardzo ładnie się prezentuje, zapewnia łatwe utrzymanie czystości oraz tłumi hałasy i wibracje. Dodatkowo dopuszczona jest do kontaktu z żywnością i wodą pitną, dzięki czemu można nią zabezpieczać np. przestrzenie ładunkowe do żywności lub zbiorniki na wodę pitną czy baseny.

Zalety:

 • ochrona przed korozją i rdzą,
 • szczelna / hermetyczna struktura,
 • chroni powierzchnię przed uderzeniami,
 • tłumi / redukuje hałasy i wibracje,
 • amortyzuje i zapewnia właściwości antypoślizgowe,
 • dopuszczony do kontaktu z żywnością i wodą pitną,
 • zajmuje mniej miejsca niż tradycyjne rozwiązania,
 • łatwa w utrzymaniu czystości,
 • wysoka odporność chemiczna,
 • idealne rozwiązanie do odnawiania zużytych powierzchni.

 


Informacja o ochronie danych osobowych

Informujemy, że podane dane osobowe osób fizycznych korzystających ze strony internetowej ANB Line-X (Klienci) są przetwarzane przez ANB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Ostrobramska 91, Warszawa 04-118 /Sprzedający będący administratorem danych.
Dane są przetwarzane zgodnie z RODO tj. Rozporządzeniem (UE) 2016/679
Dane są przetwarzane w zakresie koniecznym do : ●elektronicznej prezentacji oferty osobie korzystającej ze stron internetowych Sprzedającego, ●wykonania umowy sprzedaży przez Sprzedającego, ●ochrony prawnie uzasadnionych interesów Sprzedającego, ●wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedającym.
Dane osobowe osób (w tym adresy poczty elektronicznej, numery IP), które ostatecznie nie dokonają zakupu, zostaną bezzwłocznie usunięte, chyba że dana osoba wyrazi zgodę na ich dalsze przetwarzanie poprzez założenie konta w panelu klienta bądź przez zamówienie newslettera.
Dane Klientów, którzy dokonają zakupów, będą zachowane do czasu wygaśnięcia wszelkich prawnych zobowiązań Sprzedającego z tytułu wykonania umowy sprzedaży, w tym wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Klientów lub zobowiązań podatkowych w przypadku sprzedaży udokumentowanej fakturą, poprzez przedawnienie (ochrona prawnie uzasadnionych interesów Sprzedającego).
Niektóre dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom (poczta, firmy kurierskie, biuro rachunkowe) wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy sprzedaży lub spełnienia przez Sprzedawcę wymogów wynikających z obowiązującego prawa. 
Dane osób rejestrujących swoje konto w panelu klienta będą w tym zakresie usunięte niezwłocznie po likwidacji przez klienta konta, chyba że koliduje to z prawnie uzasadnionymi interesami administratora wynikającymi z uprzednio zawartej umowy sprzedaży.
Dane osób zamawiających newsletter będą w tym zakresie usunięte niezwłocznie po złożeniu rezygnacji z newslettera lub po zaprzestaniu wysyłki newslettera danej osobie przez Sprzedającego. 
Klient ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a także - jeżeli nie koliduje to z prawnie uzasadnionymi interesami administratora – do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Klient ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu wykonania umowy, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Sprzedajacego lub w celu wypełnienia obowiązku prawnego Sprzedajacego. Sprzeciw musi być umotywowany szczególną sytuacją Kilenta. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie odpowiedzieć na sprzeciw. 
W sprawach dotyczących danych osobowych Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

pixel